خرید آهنربای ارزان قیمت

برای خرید آهنربای ارزان دو راه وجود دارد:

  • خرید آهنربای پرقدرت کوچک
  • خرید آهنربای فریت ارزان (ضعیف ولی بزرگتر)

خرید آهنربای پرقدرت کوچک

آهنرباهای نئودیمیوم کوچک، قیمت بسیار مناسب و در عین حال قدرت بالایی دارند. در زیر چند نمونه آهنربای کوچک نئودیمیومی آورده شده که از دیجیکالا قابل خرید هستند و قیمت بسیار مناسبی دارند.

آهنربا مدل سکه ای کد 9x

٪

۱۴,۸۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهن ربا مدل s523

٪

۱۱,۹۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهن ربا مدل 53 بسته 4 عددی

٪

۱۳,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهن ربا مدل CLY32 بسته 12 عددی

٪

۱۸,۵۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهن ربا مدل CYL 3 x 3 بسته 10 عددی

٪

۱۶,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

خرید آهنربای فریت ارزان (ضعیف ولی بزرگتر)

آهنرباهای فریت (سرامیکی) قیمت بسیار پایین‌تری از آهنرباهای نئودیمیومی دارند و با قیمت مناسبی قابل خریداری هستند. در زیر چند نمونه آهنربای فریتی آورده شده که از دیجیکالا قابل خرید هستند و قیمت بسیار پایینی دارند.

آهن ربای فریت مدل رینگی بسته 12عددی

٪

۵,۵۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهنربا کد FE-1 بسته 2 عددی

۷٪

۴,۸۰۰

۴,۴۸۰ تـومـان

۷٪

۴,۸۰۰

تـومـان

آهنربا حلقه ای مدل فریت بسته 20 عددی

٪

۶,۱۳۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهنربا مدل استوانه کد C7 بسته 2 عددی

۵٪

۷,۲۷۰

۶,۹۰۰ تـومـان

۵٪

۷,۲۷۰

تـومـان

آهن ربا حلقه ای مدل M105 بسته 25 عددی

٪

۸,۴۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهنربا مدل Heart-2 بسته 2 عددی

۵٪

۵,۸۴۰

۵,۵۴۰ تـومـان

۵٪

۵,۸۴۰

تـومـان

آهن ربا حلقه ای مدل M100 بسته 30 عددی

٪

۸,۱۷۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهنربا مدل مثلثی کد T7 بسته 2 عددی

۵٪

۵,۸۴۰

۵,۵۴۰ تـومـان

۵٪

۵,۸۴۰

تـومـان

آهن ربا مدل M106 بسته 50 عددی

٪

۱۰,۹۷۰ تـومـان

٪

تـومـان