خرید آهنربای ارزان قیمت

برای خرید آهنربای ارزان دو راه وجود دارد:

  • خرید آهنربای پرقدرت کوچک
  • خرید آهنربای فریت ارزان (ضعیف ولی بزرگتر)

خرید آهنربای پرقدرت کوچک

آهنرباهای نئودیمیوم کوچک، قیمت بسیار مناسب و در عین حال قدرت بالایی دارند. در زیر چند نمونه آهنربای کوچک نئودیمیومی آورده شده که از دیجیکالا قابل خرید هستند و قیمت بسیار مناسبی دارند.

خرید آهنربای فریت ارزان (ضعیف ولی بزرگتر)

آهنرباهای فریت (سرامیکی) قیمت بسیار پایین‌تری از آهنرباهای نئودیمیومی دارند و با قیمت مناسبی قابل خریداری هستند. در زیر چند نمونه آهنربای فریتی آورده شده که از دیجیکالا قابل خرید هستند و قیمت بسیار پایینی دارند.