انرژی رایگان

انرژی رایگان؟!

انرژی رایگان یک مفهوم بسیار هیجان‌ انگیز و جالب است. فرض کنید بتوانیم در مقیاس  بزرگ انرژی رایگان داشته باشیم و خود را از هزینه‌های سنگین تامین انرژی، آلودگی محیط زیست و بسیاری مشکلات دیگر رها کنیم.

ساخت دستگاه‌های انرژی رایگان قطعا می‌تواند یک گام بسیار بلند برای پیشرفت انسان باشد، ولی همه این تصورات در حقیقت رویا هستند. اصولا مفهوم انرژی رایگان نه وجود دارد و نه می‌تواند وجود داشته باشد.

در این بخش استدلالهای مختلف مرتبط با انرژی رایگان و دلایل اشتباه بودن آنها بیان می‌شود، البته این دیدگاه به معنی عدم پذیرش حقیقت نیست، ولی در مورد انرژی رایگان که با اصول و پایه‌های علم تناقض دارد، باید دید نقادانه داشت.

مهمترین سوال در ارتباط با انرژی رایگان را در ابتدا جواب می‌دهیم: آیا انرژی رایگان وجود دارد؟ جواب این سوال ساده است: خیر، انرژی رایگان وجود ندارد. در حقیقت وجود انرژی رایگان، به معنی اشتباه بودن برخی از بنیادی‌ترین اصول علمی است، اصولی که تکنولوژی و دنیای مدرن مدرن بر پایه آنها طراحی و ساخته شده است.

ویدئوهای پربازدید انرژی رایگان

با یک جستجوی ساده در گوگل به هزاران ویدئوی انرژی رایگان خواهید رسید. دلیل این تعداد بسیار زیاد چیست؟ چرا خیلی‌ها ویدئوهایی از دستیابی به انرژی رایگان منتشر می‌کنند؟

انرژی رایگان و جایزه نوبل فیزیک

قطعا به کاشف انرژی رایگان نوبل فیزیک داده خواهد شد. ولی چرا هیچ کسی سعی نمی‌کند نوبل فیزیک بگیرد؟ چرا همه سازندگان دستگاه‌های انرژی رایگان فقط ادعاهای خود را بدون توضیح واقعی و علمی منتشر می‌کنند؟