آهن ربای قوی

در صورتی که نیاز به آهنربای قوی دارید قطعا بهترین انتخاب آهنربای نئودیمیوم است و مسئله اصلی انتخاب ابعاد مناسب است.

آهنرباهای نئودیمیوم ابعاد بسیار متفاوتی دارند و برای فهمیدن ابعاد مناسب کاربرد خود می‌توانید مقاله قدرت آهنربا را مطالعه کنید.

پس از مشخص شدن ابعاد می‌توانید از لینک زیر برای خرید آهنربا استفاده کنید: