آهن ربای قوی

در صورتی که نیاز به آهنربای قوی دارید قطعا بهترین انتخاب آهنربای نئودیمیوم است و مسئله اصلی انتخاب ابعاد مناسب است.

آهنرباهای نئودیمیوم ابعاد بسیار متفاوتی دارند و برای فهمیدن ابعاد مناسب کاربرد خود می‌توانید مقاله قدرت آهنربا را مطالعه کنید.

ولی در ادامه برخی از ابعاد استاندارد آهنرباهای نئودیمیوم و قدرت آنها برای انتخاب بهترین مدل، آورده شده است.

قدرت 30 کیلوگرم

ابعاد آهنربای پیشنهادی برای بلند کردن وزنه آهنی 30 کیلوگرمی به این صورت است:

طول 60 میلی متر

عرض 40 میلی متر

ضخامت 9 میلی متر

آهنربا کد L

٪

۳۴۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

قدرت 20 کیلوگرم

آهن ربا مدل استوانه کد ۱۲۰۵

٪

۲۶۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهن ربا مدل استوانه کد ۱۲۰۵

٪

۲۵۷,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهن ربا مدل استوانه کد ۱۲۰۴

٪

۲۴۵,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهن ربا مدل استوانه کد ۱۲۰۴

٪

۲۴۵,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

سایر ابعاد آهنرباهای قوی

آهن ربا کد M

٪

۲۲۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهن ربا کد 32 بسته 40 عددی

٪

۴۶,۵۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهن ربا مدل M-103 بسته 5 عددی

٪

۳۶,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهن ربا کد 3020

٪

۱۸,۱۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهن ربا کد 44 بسته 12 عددی

٪

۲۹,۵۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهن ربا مدل M4-8 کد ۲۱۳۷ بسته ۱۰ عددی

٪

۶۵,۵۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهن ربا مدل CLY32 بسته 12 عددی

٪

۱۸,۵۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهن ربا مدل استوانه کوچک بسته 20 عددی

٪

۲۳,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

آهنربا کد 10-1359 بسته ۱۰ عددی

٪

۱۶۷,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان