خرید آهنربای نئودیمیوم

آهنربای نئودیمیوم بسیار متنوعی از دیجیکالا قابل خرید است که با استفاده از لینک زیر می‌توانید به بخش آهنربای دیجیکالا وارد شوید. در صورتی که در مورد گرید آهنربا توضیحی داده نشود آن را حالت پایه (N35) در نظر بگیرید.

خرید شکلهای مختلف آهنربای نئودیمیوم

معمول‌ترین شکل‌های آهنربای نئودیمیوم شکل‌های دیسکی، بلوکی و کروی هستند. ولی چون آهنربا معمولا با قالبگیری مواد پودری شکل ساخته می‌شود عملا هر شکلی از آهنربا را تولید کرد.

خرید گریدهای مختلف آهنربای نئودیمیوم

آهنرباهای نئودیمیوم در گریدهای مختلف و با کاربردهای متفاوت ساخته می‌شود. معمول‌ترین گرید اهنربای نئودیمیوم گرید N35 است و در صورتی که در توضیحات آهنربا گرید آن بیان نشده باشد بهتر است آنرا N35 در نظر بگیرید. پس از گرید N35 گرید N42 بسیار معمول است که در حدود 20% از گرید N35 قوی‌تر است. قوی‌ترین گرید آهنربای نئودیمیوم هم گرید N52 است که از N35 حدود 48 درصد قوی‌تر و از N42 در حدود 23 درصد قوی‌تر است.

با افزایش گرید آهنربای نئودیمیوم آهنربا تردتر می‌شود، پس در صورتی که آهنربا تحت ضربه کار خواهد کرد بهتر است از گریدهای پایین‌تر استفاده کنید. همچنین با افزایش گرید آهنربا، قیمت هم افزایش پیدا می‌کند.