کاربردهای انتقال بی سیم برق در لوازم خانگی

برخی از وسایل منزل که نیاز به توان الکتریکی پایینی دارند (از قبیل دستگاه ریش‌تراش و مسواک برقی) در حال حاضر نیز دارای مدل‌هایی با انتقال بی سیم توان هستند. ایده مفهومی وسایل منزل که با انتقال بی سیم توان کار می‌کنند در شکل پایین نشان داده شده است. در این طرح، تمام تجهیزات برقی منزل توان خود را از یک منبع و به صورت بی سیم دریافت می‌کنند.

طرح خانه با انتقال بی سیم توان برای تجهیزات
شارژر وایرلس مسواک برقی که با روش القا کار می‌کند
ماشین اصلاح با شارژ بی سیم
مخلوط کن با انتقال بی سیم برق
تلوزیون با انتقال برق وایرلس