از قطب نما چه استفاده ای میشود؟

از قطب نما برای مشخص کردن جهت قطب شمال استفاده می‌شود. با دانستن جهت قطب شمال هم می‌توان جهت مناسب حرکت برای رسیدن به مقصد را مشخص کرد.

در ادامه کاربردهای مختلف انواع قطب نما آورده شده است.

استفاده از قطب نما در کشتی و قایق

یکی از کاربردهای مهم قطب نما استفاده از آن در کشتی‌ها است. معمولا در کشتی برای افزایش اطمینان از بیش از یک نوع قطب نما استفاده می‌شود. مثلا هم قطب نمای ماهواره‌ای، هم قطب نمای مغناطیسی و در کشتی‌های بزرگ قطب نمای ژیرسکوپی به کار می‌رود.

قطب نمای قایق
قطب نمای ژیرسکوپی کشتی
قطب نمای کشتی

استفاده از قطب نما در طبیعت

برای دوستدارن طبیعت و ماجراجویان نفشه و قطب نما بسیار ضروری هستند. افرادی که به مناطق دوردست جنگل‌ها، کوه‎ها و بیابان‌ها سفر می‌کنند حتما باید همراه خود نقشه و قطب نما داشته باشند تا بتوانند به درستی جهتیابی کنند.

استفاده از قطب نما در جنگل
استفاده از قطب نما در کوهستان
استفاده از قطب نما در طبیعت

استفاده از قطب نما در خودروها

خودروهایی که به مناطق ناشناخته مانند کویر و دشت سفر میکنند معمولا مجهز به قطب نما هم می‌شوند تا به حهت یابی کمک کند. همچنین برخی از این قطب نماها شیب‌های عرضی و طولی خودرو را هم نشان می‌دهند که برای جلوگیری از چپ شدن خودرو بسیار مفید هستند.

قطب نمای خودرو
قطب نمای خودرو
قطب نمای خودرو

استفاده از قطب نما در هواپیما

هواپیماها هم به قطب نما مجهز می‌شوند.

قطب نمای هواپیما
قطب نمای هواپیما
قطب نمای هواپیما

درحال دریافت محصولات منتخب …

استفاده از قطب نما توسط نیروهای نظامی

نیروهای نظامی برای جهت یابی در مناطق ناشناخته از قطب نما استفاده می‌کنند.

قطب نمای نظامی
قطب نمای نظامی
قطب نمای نظامی