مهمترین قسمت یک قطب نما چیست و چه خاصیتی دارد؟

سوزن قطب نما مهمترین بخش قطب نما است. در حقیقت کل سایر بخش‌های قطب نما برای این است که به سوزن اجازه چرخش آزاد بدهد و از آن محافظت کند. سوزن که بر روی یک پایه قرار گرفته، چرخیده و در جهت قطب شمال قرار می‌گیرد و به این ترتیب قطب نما کار می‌کند.

سوزن قطب نما خاصیت مغناطیسی (آهنربایی) دارد و قطب نما به همین دلیل کار می‌کند.

چون سوزن خاصیت مغناطیسی دارد به میدان مغناطیسی زمین واکنش نشان داده و میچرخد و جهت قطب را نشان می‌دهد. اگر سوزن خاصیت آهنربایی نداشته باشد نیرویی توسط میدان مغناطیسی زمین به آن وارد نمی‌شود و نمی‌چرخد. در نتیجه برای ساخت قطب نمای مغناطیسی حتما باید یک سوزن مغناطیسی وجود داشته باشد.

سوزن قطب نما و پایه آن